Juraen bag offentlig virksomhed – udvidet forvaltningsret

NCG har i maj og juni 2016 holdt kursus hos Energinet.dk i Fredericia.

Kurset består af 4 dele:

  • Der omfatter en introduktion for ledere og sagsbehandlere i en offentlig virksomhed til offentligretlige regler samt til principper for retlig regulering af det danske samfund.
  • Hvor hovedvægten er lagt på grundlæggende regler i forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven samt på et kendskab til særlige normer for ansatte i det offentlige.

Finn Kittelmann, cand. jur. og NCG partner, er underviser og kursusansvarlig.

 

Energinet.dk er en selvstændig, offentlig virksomhed, der ejer og driver de danske el- og gastransmissionsnet – med forsyningssikkerhed som kerneydelse.

 

 

The legislation behind public enterprise – extended administrative law


A course/supplementary training were carried out in May and June 2016 for Energinet.dk in their Head Office, Fredericia, Denmark by Finn Kittelmann, Lawyer and Partner, who also developed this course.

Course focus was on:

  • An introduction for managers and case administrators in a public enterprise to rules of public law and principles for legal regulation of the Danish Society.
  • Especially with emphasis on fundamental rules in the Public Administration Act, the Access to Public Administration Files Act and the Act of Processing Personal Data and on knowledge about special principles for public servants behaviour.

 

Energinet.dk is an independent, public enterprise that owns the Danish electricity and gas transmission system. The main task is to maintain the overall short-term and long-term security of electricity and gas supply.